Door de website Startershypotheek.nl te gebruiken accepteer je deze disclaimer. Ondanks de continue zorg en aandacht die er wordt besteed aan de informatie op onze website kunnen wij niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en de inhoud van de website.

Aansprakelijkheid

Beslissingen die genomen zijn op basis van de op Startershypotheek.nl verstrekte informatie, vallen onder de eigen verantwoordelijkheid van de gebruiker/bezoeker van de website. Startershypotheek.nl is niet aansprakelijk voor enigerlei schade die ten gevolge van gebruik van de website zou kunnen ontstaan. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de berekeningen die tot stand zijn gekomen met behulp van de door jou verstrekte gegevens.

Externe websites

Op enkele plaatsen op onze website staan linkjes naar andere externe websites. Startershypotheek.nl is niet aansprakelijk voor de inhoud van die websites en hoe die websites omgaan met jouw (persoons)gegevens.

Intellectueel eigendom

Startershypotheek.nl behoudt alle rechten betreffende de informatie en inhoud op de website, waaronder teksten, illustraties, grafisch materiaal, namen, vergelijkingen. De intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van de via de website aangeboden informatie berusten bij Startershypotheek.nl dan wel bij derden.

De informatie op de website mag niet worden overgenomen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Startershypotheek.nl. Ook mag deze op geen enkele wijze worden verspreid, vermenigvuldigd of op een andere manier aan anderen ter beschikking worden gesteld, zonder schriftelijke toestemming van Startershypotheek.nl. Het ‘scrapen’ van data, beschikbaar gesteld op Startershypotheek.nl ter verrijking van een eigen zakelijke of particuliere database, is niet toegestaan.

Wijzigingen

De informatie op deze website (incl. disclaimer) wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. Startershypotheek.nl behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.